Open mobiliteitsdata

Welkom bij open mobiliteitsdata. Op deze site vindt u open datasets rond het thema mobiliteit, zoals voertuig- en parkeerdata. Ook vindt u een overzicht van toepassingen die op basis van deze data zijn ontwikkeld. De data zijn gratis en zonder voorbehoud te gebruiken. Daarnaast worden via dit platform datasets van andere partijen in de mobiliteitsketen aangeboden.Verder treft u gebruikershandleidingen, tutorials en andere hulpmiddelen aan. De RDW nodigt iedereen uit om aan te geven aan welke datasets behoefte bestaat.

car
Basisregistratie Voertuigen

Alle niet-gevoelige gegevens van het Nederlandse voertuigpark.

maplocation
Parkeergebieden Nederland

Alle openbare statische informatie over parkeergebieden en de bijbehorende tarieven van alle openbare parkeervoorzieningen van Nederlandse gemeenten

garage
Dynamische parkeergegevens

Overzicht van near real time beschikbaarheid van gemeentelijke en commerciële parkeerruimte. Verwijzing naar vindplaatsen.

truck
Typegoedkeuringen van voertuigen

De bij de RDW geregistreerde typegoedkeuringen.

openfolder
Alle datasets

Alle beschikbare opendatasets die de RDW via dit platform aanbiedt

news
Nieuws en evenementen

Nieuws over nieuwe datasets, API’s, toepassingen en evenementen

textfile
Openbare overheidsinformatie (WOO)

Beschikbare documenten van medewerkers unit Handhaving in kader van de WOO

reply
Terugroepacties voertuigen – recalls

Deze dataset geeft inzicht in alle bij RDW geregistreerde terugroepacties

building – office
Bedrijven met RDW-erkenning en bevoegdheid

Gegevens van erkende bedrijven en hun erkenningen.

notebook
RDW Producten catalogus

Dataset met de RDW diensten en producten en tarieven van het huidige jaar.

wrench
Keuringen van voertuigen

De niet-gevoelige keuringsgegevens van voertuigen.